امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ [English]

 

 رییس پژوهشکده مطالعات اجتماعی

دکتر افشار کبیری

دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی :   دانشیار

 
 

معرفی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه­ای است. بدون توجه به واقعیت­های اجتماعی جامعه و نداشتن اطلاعات کافی یا تحلیل­های غیرعلمی، منجر به سطحی‌نگری در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری شده و اثربخشی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه می‌کند. باتوجه به دامنة گستردة موضوعات و مسائل اجتماعی، تعدد و تنوع نهادها و ساختارهای اجتماعی و انتظار تحقق مسئولیت اجتماعی از دانشگاهها، به منظور هدفمند نمودن مطالعات اجتماعی در کمک به رفع نیازهای پژوهشی استانی با بیش از سه میلیون نفر جمعیت در ۱۷ شهرستان، ۳۶ بخش، ۳۶ شهر، ۱۰۹ دهستان و ۳۷۲۸ آبادی، با تنوع جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعي در حوزه علوم اجتماعی «پژوهشکده مطالعات اجتماعی»  در مهرماه سال 1399 با اهداف و ماموریت های ذیل در چارچوب برنامه‌ها، سیاست‌ها و سند چشم انداز دانشگاه ارومیه تاسیس گردید.

این پژوهشکده، پژوهشکده­ای است که در راستای تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه با اهداف و مأموریت های انجام تحقیقات کاربردی در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد نیاز و تقاضای دستگاه­های اجرایی، برنامه­ریزی  و مدیریت اجرایی استان فعالیت خواهد کرد. برای اجرایی کردن این پژوهشکده به استناد آئین نامه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه­ها به شماره عتف_آ_3103 مورخ 7/11/97  با تغییر کاربری و ارتقای مرکز مطالعات ادیان و اقوام آذربایجان[1] تاسیس شد. این پژوهشکده در راستای مسئولیت اجتماعی در این مدت کوتاه (شش ماه )فعالیت موفق به عقد 4 قرارداد پژوهشی در چارچوب ارتباط با جامعه و صنعت شده است.

اهداف و مأموریت

 • تقویت شیوه‌های مسئله شناسی، نیازسنجی و پروژه‌یابی در‌ سطح‌ دستگاه­های اجرایی استان و هدایت فعالیت های پژوهشی به سمت اولویت های پژوهشی استان؛
 • انجام پژوهش­های نیازمحور  و پاسخگویی به نیازهای علمی، پژوهشی دستگاههای اجرایی  استان برای تحقق سند آمایش سرزمین استان و سایر اسناد مورد نیاز شورای برنامه ریزی استان ؛
 • تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چارچوب برنامه تعامل پژوهشکده با دستگاههای  برنامه ریزی، مدیریت و اجرایی استان؛
 • تشکیل و تقویت‌حوزه‌های‌تحقیقاتی کاربردی علوم اجتماعی ‌دارای‌ مزیت نسبی ‌برای ‌نیل ‌به‌ توسعه پایدار در استان با سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش محور ؛
 • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور در چارچوب مقررات و ضوابط از طریق راه اندازی انجمن های علمی، برگزاری همایش و کنفرانس‌های علمی،کارگاههای آموزشی، اجرای طرح مشترک پژوهشی؛
 • طراحی و برگزاری دوره‌های پژوهشی و آموزشی کوتاه مدت با رعایت مقررات ؛
 • نشر و ترویج یافته‌های پژوهشی از طریق انتشار کتب، نشریات علمی- پژوهشی علمی - تخصصی و...؛
 • ترويج و نهادینه کردن فرهنگ مشاورت اجتماعي در مراحل مختلف برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي تحقیقاتی در سطح استان؛
 • کمک به ارتقاء جایگاه دانشگاه در تولید پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی؛
 • تنوع بخشی و تقویت منابع مالی دانشگاه با کسب درآمد از طریق فعالیت های پژوهشی؛

ساختار گروه­های پژوهشی

هدف اصلی راه اندازی پژوهشکده، پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای دستگاههای اجرایی استان و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چارچوب تعامل ساختار دانشگاه با جامعه و دولت می­باشد.  بنابراین به لحاظ ساختار سازمانی، پژوهشکده دارای ساختار رسمی، مدون و سیستمی ازقبل طراحی شده نمی­­باشد، بلکه رویکرد اتخاذی در پژوهشکده رویکرد اقتضایی و مسئله محوری است، بطوریکه ساختار گروه­های پژوهشی پژوهشکده براساس مسئله محوری، اولویت، نیازها و تقاضاهای دستگاههای اجرایی، برنامه ریزی و مدیریتی استان برای مدت مشخص در زمان اجرای پروژه فعال خواهند شد. به­واسطه رویکرد اتخاذی در ساختار سازمانی، گروه­های پژوهشی زیر در ساختار پژوهشکده فعال می باشد.

 • گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی؛
 • گروه پژوهشی مطالعات توسعه و آینده پژوهی ؛
 • گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی و مردم شناختی؛

 

[1] . اهداف و ماموریت های مرکز فعلی مطالعات ادیان و اقوام آذربایجان با رویکرد تحقیقات کاربردی  در قالب گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی و مردم شناختی ذیل پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی پیگیری و محقق  می­شود.